CEVA Bedrijvenloop

CEVA Bedrijvenloop

Klik hier om je in te schrijven voor de CEVA bedrijvenloop!

Bewegen is gezond en draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast heeft het samen bewegen met collega’s een sterk verbindend karakter en komt dit ten goede aan het teamgevoel van uw medewerkers.

Bij de Venrayse Singelloop is het mogelijk om als team vanuit een bedrijf deel te nemen aan de  bedrijvenloop. Samen met uw collega’s strijdt u voor de “bedrijvenloop wisseltrofee”. Daarnaast telt het individuele resultaat van de deelnemers van het team voor de eindklassering.

Deelname is mogelijk in verschillende pakketten. Afhankelijk van het pakket heeft u met uw team meer faciliteiten en steunt u in meer of mindere mate de organisatie van de Venrayse Singelloop en het daaraan gekoppelde doel Stichting ALS Limburg.

Deelname aan de bedrijvenloop is mogelijk met een team van maximaal 5 personen per team. Uw bedrijf wordt dan direct “vriend” van de Venrayse Singelloop. De kosten voor deelname aan de bedrijvenloop bedragen voor het eerste team €150,- en voor elk volgend ingeschreven team van uw bedrijf €50,- per ingeschreven team.

Nieuw
Naast deelname aan de RHM 5 en 10 km hardloopwedstrijd kunt u en uw medewerkers ook deelnemen in teamverband aan de Blitta Wandeltochten. Elk team van maximaal 5 deelnemers per team kost €25,-. Een team kan gewoon toegevoegd worden aan elk pakket hierboven. Een wandelteam kan niet mededingen naar de CEVA Bedrijvenloop wisseltrofee.

De volgende sponsor pakketten zijn samengesteld binnen de bedrijvenloop:

 • Actieve Zilver Sponsor
 • Actieve Gouden Sponsor
 • Actieve Vriend

Actieve Zilveren Sponsor: De basis inhoud van een zilveren sponsorpakket behelst onder ander logo in het programmaboekje voor de deelnemers, redactioneel stuk in de nieuwsbrief én interessante publiciteitsmogelijkheden tijdens het evenement (spandoeken en vlaggen) tot maximaal 2 dranghekdoeken . Natuurlijk hebben we ook vele mogelijkheden op het gebied van social media (website en facebook)!

Daarnaast krijgt u de volgende faciliteiten aangeboden als actieve sponsor:

 • Inschrijfgeld / nummer / herinnering voor de Singelloop
 • Deelname aan de “Lopend Buffet ” met andere deelnemende business partners voor maximaal 3 personen.
 • Toegang tot VIP ruimte tijdens de dag van de Venrayse Singelloop voor maximaal 3 personen
 • Maximaal aantal deelnemers per team: 5
 • Prijs eerste team van max 5 personen: €650,-
 • Elk volgend team van max 5 personen: €50,-

Actieve Gouden Sponsor: Als Actieve Gouden Sponsor wordt uw logo vermeld in het programmaboekje en een redactioneel artikel. Tevens de mogelijkheid van maximaal 4 dranghekdoeken in het start/finishgebied.

Daarnaast krijgt u de volgende faciliteiten aangeboden als actieve sponsor:

 • Inschrijfgeld / nummer / herinnering voor de singelloop
 • Deelname aan de “Lopend Buffet” met andere deelnemende business partners voor maximaal 5 personen.
 • Toegang tot VIP ruimte tijdens de dag van de Venrayse Singelloop
 • Maximaal aantal deelnemers per team: 5
 • Prijs eerste team van max 5 personen: €1150,-
 • Elk volgend team van max 5 personen: €50,-

Actieve sponsoring als Vriend: Tenslotte bestaat voor bedrijven de mogelijkheid om actieve vriend van de Stichting Venrayse Singelloop te worden. Vrienden leveren een beperkte financiële bijdrage en nemen alleen deel aan de Venrayse Singelloop met één of meerdere teams. In het programmaboekje wordt een vermelding gemaakt van de actieve vrienden van de Venrayse Singelloop.

 • Maximaal aantal deelnemers per team: 5
 • Prijs voor eerste team van max 5 personen: €150,-
 • Elk volgend team van max 5 personen: €50,-

Wanneer u vragen heeft over de bedrijvenloop kunt u zich wenden tot: Brendan Rijsdijk, voorzitter Stichting Venrayse Singelloop b.rijsdijk@venraysesingelloop.nl

Terug naar startpagina ⇑