Stichting Leergeld Venray goed doel in 2017

Venrayse Singelloop en Leergeld Venray
De Venrayse Singelloop heeft dit jaar als goed doel gekozen voor Leergeld Venray. Leergeld Venray is zeer verheugd met dit besluit van de Venrayse Singelloop.

Leergeld Venray wil samen met de Venrayse Singelloop komen tot een plan hoe de bijdrage ingezet kan worden om de doelstellingen van beide organisaties – voorkomen van sociale uitsluiting en stimuleren meer te bewegen – voor de doelgroep van Leergeld Venray kan worden gecombineerd.

Leergeld Venray in vogelvlucht

Sociale uitsluiting door armoede is schrijnend. Kinderen uit gezinnen met minimale middelen hebben het vaak al niet gemakkelijk in hun persoonlijke en gezinssituatie. Als zij op school of bij andere activiteiten dan ook nog eens niet kunnen meedoen wordt het voor hen nog moeilijker om aan te blijven haken bij hun leeftijdsgenootjes. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt daarom kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om meegaan op een schoolreisje of excursie, over voldoende leermiddelen kunnen beschikken, maar ook om op een fiets naar school te kunnen gaan een laptop om huiswerk te kunnen maken. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun kennis, hun sociale en emotionele vaardigheden en hun talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt er bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dan ook dat alle kinderen mee kunnen doen.

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Iedereen kan een verzoek om hulp indienen bij Leergeld Venray, dus ouders, vrienden of familieleden, school, hulpverleners, enz. Dat kan schriftelijk, telefonisch of via de mail. Leergeld Venray gaat er van uit dat als derden een melding doen bij Leergeld de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Na aanmelding wordt een huisbezoek afgelegd waarbij basisgegevens worden gevraagd zoals: naam, adres, bereikbaarheid, gegevens van de kinderen waarvoor hulp wordt gevraagd en een indicatie van het inkomen. Leergeld Venray hanteert een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm.

Alle informatie over Leergeld Venray vindt u op www.leergeldvenray.nl. Wij werken samen met de Stichting Jarige Job, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, het Nationaal Fonds Kinderhulp en de Speelgoedbank Venray.