Wandelen als sport

Wandelen als sport

‘Doe je aan sport?’ ‘Ja, ik doe aan lange afstandswandelen.’ ‘Dat is toch geen sport joh!’

Je hóórt het de fanatieke, intensieve sporter zeggen. Maar hij heeft ongelijk, natuurlijk is wandelen een sport!

Wandelen is de natuurlijkste activiteit en de enige overgebleven inspanning, die voor iedereen gewoon is, behalve voor invaliden. Er is voor recreatief wandelen geen speciale techniek nodig. Wandelen is gemakkelijk en kan in bedrijfs- en huishoudelijke gewoonten worden opgenomen. In tegenstelling tot bij veel fysieke activiteiten is er bij wandelen weinig tot geen afname op grond van de leeftijd. Het is een, gedurende het hele jaar gemakkelijk te herhalen, gewoontevormende activiteit en het is voor bewegingsarme bevolkingsgroepen de belangrijkste mogelijkheid om de fysieke activiteit te laten toenemen. Wandelen is ideaal als start voor inactieve en weinig bewegende ouderen met een bonus in onafhankelijkheid en sociaal welbevinden.

Een algemene regel is dat een progressie in stappen nodig is van langzame, naar gewone loopsnelheid en verder naar brisk walking of powerwalking (wandelen op een snelheid van 6-7km/uur). Deze verschillende niveaus brengen grote winst in activiteit, gezondheid en fitheid zonder veel negatieve effecten. Bij wandelen is namelijk het blessurerisico, ten opzichte van hardlopen, veel lager door de lagere piekbelasting op gewrichten en spieren.

Fysiologie Wandelen is een ritmische, dynamische, aërobe activiteit van grote spiergroepen, hetgeen bijdraagt tot vele voordelen met minimale nadelige effecten. Wandelen levert en onderhoudt de fysieke fitheid, mits op een wat hogere snelheid en in voldoende regelmaat uitgevoerd. De spieren van de benen, de bekkengordel en de lage rug worden er sterker van. Daarnaast wordt bij intensief wandelen ook het bovenlijf en de schoudergordel getraind. De mobiliteit van bijna alle gewrichten wordt hiermee onderhouden.

Wandelen kost energie. Het draagt, vanwege zijn langdurige en laag-energetische karakter, bij aan de vetverbranding. Het is dus een vermageringsmethode. Wandelen zorgt daarnaast voor een verbetering van het cholesterol, verbetering van de insulinerespons (risico op diabetes lager), verlaging van de bloeddruk en verhoging van de botdichtheid.

Dus wandel, wandel, wandel!

Team Sportgeneeskunde VieCuri Medisch Centrum